Studentská Akademie

Jak nás můžete podpořit:

Studentské akademie podporují významné společnosti, kulturní centra i jednotlivci. Forma podpory může být finanční dar, technické zabezpečení, poskytnutí prostor a nebo mediální zviditelnění projektu.
Nabízíme partnerství pro jednotlivé akademie podle jejich zaměření.
Můžete se stát též partnerem 5. ročníku Meziškolní konference nebo druhého vydání tištěného "Časáku". Můžete nám pomoci se správou sociálních sítí a nebo s grafikou.
Vaše jméno a logo umístíme do propagačních materiálů a na akcích námi pořádaných.

Finanční příspěvek můžete zasílat:
na číslo účtu: 269122967/300
ČSOB Praha 1

Galerie

Fotografie.

Komentáře