Studentská Akademie

Ve zkratce

Konzultační dílna Jiřího Forejta

První listopadová filmová akademie byla konzultační dílnou. Studenti měli možnost prozkoušet své prezentační schopnosti – to když vždy ve zkratce museli převyprávět příběh svého scénáře hostovi akademie. Není to snadné vystihnout ve dvou minutách příběh, kterého máte plnou hlavu. Je důležité přesně pojmenovat své téma a postavy, které ho ztělesňují. Naším hostem a dramaturgem, který komentoval propracované scénáře studentů, byl mladý režisér Tomáš Pavlíček. Tomáš pustil jeden ze svých vůbec prvních filmů, které natáčel jako mladý kluk. Na to mu odpověděli studenti akademie se svými krátkými video cvičeními „Můj den“. Promítli jsme si tedy práce několika studentů, kteří zadaný úkol vypracovali. Jeho cílem bylo poučit se o filmové zkratce.

text: Jiří Forejt

Galerie

Fotografie.

Komentáře