Studentská Akademie

Děkujeme společnosti Editel CZ za umožnění vydání dalšího sborníku Meziškolní konference

Právě vychází sborník 2. Ročníku meziškolní konference „Může ti pomoct?“, který proběhl 21. listopadu 2012 v Mramorovém sále České spořitelny. Cílem této akce bylo poskytnutí prostoru pro prezentaci a diskuzi žáků pražských středních škol na předem vybraná témata a umožnění učitelům a metodickým pracovníkům získání lepšího vhledu do světa současných problémů mládeže a shromáždit cenné vstupy pro jejich další činnosti v oblasti promární prevence. Tyto sborníky Vám na vyžádání rádi zašleme.

Děkujeme sponzorovi Editel CZ, který nám umožnil vydání tohoto sborníku.

Galerie

Fotografie.

Komentáře