Studentská Akademie

Rozhovor SA a Ondřeje Klímy z Fotoakademie

SA: Proč zrovna práce se studenty a co tě na tom baví?

OK: Baví mne energie a změny, které člověk vidí na mladší generaci. Baví mne
předávat věci, které jsem se naučil a můžou posunout studenty dál.

SA: Co bys jim chtěl ze sebe předat?

OK: Rád bych předal možnost volby a co nejméně svázanosti. Možnost volby a
kreativy.

SA: Co připravuješ na další workshopy během února - června?

OK: Rád bych navazoval na jednotlivé workshopy pokud to bude jen trochu možné.
Pokud ne, bude každý další workshop zaměřen na jednotlivé odvětví
fotografie(např. dokument, portrét, fashion atd.

SA: Chystáte nějakou výstavu prací, které vzniknou během té doby?

OK: Rozhodně by to bylo přínosem pro všechny pokud by mohla vzniknout výstava
studentských prací. Protože fotografie je pro mne stále ještě tisknutý obraz
na papíře.

SA: Bude mít foto aka nějaký program i v průběhu prázdnin?

OK: O průběhu prázdnin jsem zatím v rámci počátku výuky nepřemýšlel. Ale bavily
by mne dlouhodobější projekty. Kde by studenti mohli zkusit co se během roku
naučili.

SA: Jak cítíš fotku ty a co ti přináší?

OK: Fotka je komunikační kanál. Je to pro mne další jazyk, který se můžu naučit.
Fotografie je jiná než malba, které se také věnuji. Ale tyto dvě odvětví si
už po staletí mají co říct a navzájem si pomáhat. Jedna osvobozuje druhou.

Galerie

Fotografie.

Komentáře