Studentská Akademie

SOUTĚŽ: Navrhněte plakát na další ročník Antifetfestu!

Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci s Pražským centrem primární prevence (CSSP) vyhlašuje soutěž o nejlepší plakát s výzvou k účasti na AFF 2013


Technické požadavky:

velikost A3 (šířka 297 mm, výška 420 mm)
formát pdf
rozlišení pro tisk 300 dpi
barevnost (RGB nebo CMYK)
zašlete prosím také náhledové pdf v rozlišení 72 dpi, určené pro elektronické rozesílání
návrh plakátu odevzdejte do 23. 11. 2012 do Pražského centra primární prevence (Rumunská 1, Praha 2)
odevzdejte vytištěný plakát a elektronickou verzi, náhled na veronika.pankova@prevence-praha.cz

Obsahové požadavky:

logo MHMP, logo AFF (obojí pro soutěžící k dispozici po vyžádání v 
PCPP, Rumunská 1, Praha 2, veronika.pankova@prevence-praha.cz)
přesný název festivalu: Antifetfest aneb Jde to i jinak! 2013 
(viz plakát z minulého ročníku na www.antifetfest.cz
text shodný s minulým ročníkem (viz www.antifetfest.cz)
datum odevzdání snímků 29. 3. 2013
spodní část plakátu – volné místo pro sponzory, bílý spodní okraj nejméně 40 mm.


Zúčastnit se mohou žáci základních a středních škol na území hl. města Prahy.

Komise složená ze zástupců Magistrátu hl. m. Prahy, Pražského centra primární prevence, protidrogových koordinátorů městských částí a hosta z řad profesionálů z oblasti grafického designu vybere vítězný návrh, který bude vyhlášen v rámci Konference primární prevence rizikového chování dne 3. - 4. 12. 2012. Vítěz bude odměněn hodnotnou cenou.

Antifetfest je festival amatérských filmů pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby.
Pořadatelem soutěže je Hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi a Pražské centrum primární prevence. Festival probíhá pod záštitou náměstka primátora hl. města Prahy Mgr. Ivana Kabického.

Náměty soutěžních snímků jsou např. drogová závislost, kriminalita, šikana, rasismus, záškoláctví, gambling, domácí násilí apod. Snímky točí přímo studenti ZŠ a SŠ. Více na www.antifetfest.cz.
 

Galerie

Fotografie.

Komentáře