Studentská Akademie

Další ročník Meziškolní konference je úspěčně za námi!

Ve čtvrtek 12.11.2015 proběhl již 5. ročník Meziškolní konference v rámci projektu „Můžu Ti pomoct?“. Smyslem celého projektu je podpora a rozvoj primární prevence rizikového chování a vytvoření funkční metodiky a dobré praxe pro její realizaci na středních školách a ve vyšších ročnících základních škol ve spolupráci se samotnými žáky.

5. ročník se konal opět v Mramorovém sále České spořitelny. Sešlo se celkem 30 prezentujících ze 7 pražských škol, a přednášeli na předem daná témata:

1. Sport versus prospěch
2. Chceme do světa. Pustíme svět k nám?
3. Vliv nových médií na můj život.


Cílem konference bylo dát studentům možnost se vyjádřili svými slovy a postoji k aktuálním tématům společnosti.

5. ročník Meziškolní konference se vydařil, děkujeme aktivním účastníkům i jejich učitelům, kteří se nemalou měrou podíleli na jejich přípravě.Galerie

Fotografie.

Komentáře