Studentská Akademie

5. ročník Meziškolní konference

12.11.2015 pořádáme s Dialogem Jessenius již 5. ročník Meziškolní konference v rámci projektu „Můžu ti pomoct?“ pro středočeskou mládež.

V rámci konference studenti přednesou svoje příspěvky nabízející pohled současných středoškoláků na aktuální témata. Vyzkouší si prezentaci před plným sálem a zapojí se do diskuse s ostatními.

Témata pro 5. ročník Meziškolní konference:

1. Chceme do světa. Pustíme svět k nám?

2. Sport versus školní prospěch

3. Vliv nových médií na můj život
TISKOVÁ ZPRÁVA
V Praze 6. listopadu 2015

UKÁŽE MEZIŠKOLNÍ KONFERENCE NÁZORY STŘEDOŠKOLÁKŮ NA MIGRAČNÍ KRIZI NEBO VLIV NOVÝCH MÉDIÍ ?

Ve čtvrtek 12. listopadu mohou studenti středních škol diskutovat v Praze v Mramorovém sále České spořitelny o aktuálních celospolečenských tématech. Uskuteční se zde totiž již 5. ročník Meziškolní konference, která probíhá v rámci projektu „Můžu ti pomoct“, jehož cílem je prevence rizikového chování mladých lidí a snaha poskytnout jim zajímavé alternativy pro trávení volného času.

Chceme do světa, ale pustíme migranty k nám? Co na to demografická křivka Evropy? Jaká je optimální rovnováha mezi sportovními aktivitami a školními povinnostmi? Jakým způsobem ovlivňují nová média naše životy? Na tyto otázky a další související aktuální či společenská a sociální témata se zaměří účastníci letošní Meziškolní konference. O tom, jak se uvedené okruhy dotýkají dnešní mladé generace, zde budou společně hovořit studenti ze středočeských středních škol s odborníky a navzájem. „Studenti si sami mohou zvolit téma, formu prezentace a také si vyzkouší na vlastní kůži, jaké je to, veřejně prezentovat své myšlenky před posluchači a diskutovat s nimi,“ uvádí Jiřina Faloutová, ředitelka projektu Dělej, co tě baví, z. ú, která je společně s obecně prospěšnou společností Dialog Jessenius organizátorem akce.

Na konferenci se letos představí kromě studentů i zajímaví hosté. Možnost zapojit studenty při asistování osobám s těžkým zdravotním postižením přijde nabídnout ředitel obecně prospěšné společnosti Asistence Erik Čipera. „V rámci integrace a stále většího zájmu o dobrovolnou činnost ze strany studentů jsme uvítali tuto nabídku, která umožní znevýhodněným osobám realizovat své aktivity. Je to nezapomenutelná zkušenost pro studenty a skvělá šance jít třeba za zábavou společně,“ říká Jiřina Faloutová.

Se svým příspěvkem o nebezpečí na internetu vystoupí také Lenka Eckertová, úspěšná autorka několika knih o této problematice. Prostor prezentovat své názory dostane 30 studentů z 8 středních škol, kteří mohli zpracovat zadaná témata libovolným způsobem a formou.

Meziškolní konference funguje pod hlavičkou preventivního projektu „Můžu ti pomoc“, který vznikl s cílem podporovat a rozvíjet prevenci rizikového chování a zlepšit komunikaci mezi jednotlivými složkami na školách.

Kontakt pro média:
Kateřina Martykánová
PR manager
Mobil: 602 576 870
Email: katerina.martykanova@dialog-jessenius.cz


Galerie

Fotografie.

Komentáře