Studentská Akademie

Náš stánek na United Islands praskal ve švech

Ve dnech 19. a 20. června jsme s naším stánkem vyrazili na festival United Islands. V programu vystoupila naše divadelní skupina se svým vystoupením "Divoženky", dále se uskutečnil workshop Art akademie v rámci kterého jsme vyráběli diskoobjekty. Jako bonus probíhal workshop Filmové animace, kde si návštěvníci vyzkoušeli tvorbu animace klasickou metodou.

Galerie

Fotografie.

Komentáře