Studentská Akademie

MEZINÁRODNÍ CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Prestižní program neformálního vzdělávání pro mladé lidi ve věku od 14 - 25 let.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je pro mladého člověka především osobní výzvou. Účastník programu má možnost poznat sám sebe jako jedinečnou osobnost, kterou bez pochyby každý z nás je. K tomuto poznání ho dovede plnění řady dílčích výzev, jejichž konkrétní podobu si pod vedením zkušených vedoucích či školitelů programu určuje každý účastník individuálně.

Program má tři úrovně s odlišnou obtížností – bronzovou, stříbrnou a zlatou. Každému účastníkovi s výběrem jeho aktivit i cílů pomáhá vyškolený vedoucí.
Aby byl osobnostní rozvoj účastníka komplexní, stanovují si mladí lidé cíle celkem ve čtyřech základních oblastech: dovednosti, sportovní aktivitě, dobrovolnictví a dobrodružné expedici. Pro splnění zlaté úrovně se navíc účastní akce s pobytem. Konkrétní aktivity a cíle v rámci těchto sekcí si účastníci vybírají dle vlastních zájmů tak, aby pro ně byly inspirativní, zábavné a přínosné zároveň. Vyškolený vedoucí dohlíží na vyváženost aktivit, dosažitelnost jednotlivých cílů a soulad s mezinárodně stanovenými požadavky programu.
Mladí lidé se do programu zapojují dobrovolně a ve svém volném čase. Odměnou za splnění vybrané úrovně či úrovní programu jim je kromě důležitého sebepoznání a sebezdokonalení také zisk certifikátu osvědčujícího absolvování programu a účast na slavnostním předávání těchto certifikátů, které probíhá za účasti významných osobností nejen z České republiky, ale i z Velké Británie. Nedílnou součástí programu je také nalezení nových přátel, kteří hledají podobné výzvy a mezinárodní příležitosti.

Web:
www.dofe.cz

Místo:
Dialog Jessenius

Adresa:
V Kolkovně 3, Praha 1

Galerie

Fotografie.

Komentáře