Studentská Akademie

3D tisk akademie - inovativní workshop

Cílem série workshopů je zajistit podmínky, za kterých se člověk naučí jednoduše řešit
komplexní problémy. V kontextu Průmyslu 4.0 se zaměříme na 3D tisk, automatizaci
dopravy, obnovitelné zdroje energie, virtuální realitu a informační technologie. Workshopy
jsou připraveny tak, aby každý účastník porozuměl problematice a uměl získané dovednosti
používat v životě. Podklady k workshopům budou veřejně zpřístupněny online.

Galerie

Fotografie.